مچ بندهای کوتاه تنیس مارک هد مورد استفاده بازیکنان مبتدی و حرفه ای در تمرینات و مسابقات میباشد که هم آقایان و هم بانوان از آن استفاده میکنند ./ از این مچ بند ها بیشتر بازیکنانی که مچ آنها قبلا آسیب دیده و یا جهت جلوگری از آسیب دیدگی مچ هنگام تمرین و یا مسابقه استفاده میکنند./ در حال حاضر میتوانید از فروشگاه ذولان اسپرت این توپ را تهیه نمایید ./ ورود به پیج اینستا عاملیت رسمی فروش محصولات تنیس هد
نظرات دوستان