نمایش دادن همه 10 نتیجه

دمبل 7.5 کیلویی شش ضلعی

265,000 تومان

دمبل 5 کیلویی شش ضلعی

170,000 تومان

دمبل 2 کیلویی روکش دار

76,000 تومان

دمبل 5 کیلویی روکش دار

163,000 تومان172,000 تومان

دمبل 4 کیلویی روکش دار

144,000 تومان155,000 تومان

دمبل 3 کیلویی روکش دار

103,000 تومان

دمبل 2.5 کیلویی روکش دار

91,000 تومان92,000 تومان

دمبل 1.5 کیلویی روکش دار

54,500 تومان56,000 تومان

دمبل یک کیلویی روکش دار

41,500 تومان46,500 تومان

دمبل نیم کیلویی روکش دار

27,000 تومان34,000 تومان