جنس پلاستیک شفاف

ضامن دار

نی ذار

حجم ۸۰۰ میل

موجود در فروشگاه ذولان اسپرت

نظرات دوستان

تولید ایرانی